Undersökningar

 • Flyktpoddens lärarhandledning (2022)
  Till Flyktpodden finns det en kostnadsfri lärarhandledning att ta del av. Handledningen är uppbyggd som en presentation så att lärarna ska kunna använda den direkt i undervisningen eller digitalt utan att själv behöva bearbeta frågeställningarna. Varje samtal inleds med en kort presentation av de som deltar i samtalet och deras berättelse. På så vis kan läraren använda de samtal som passar tillfället eller den egna elevgruppen bäst. Till varje samtal finns, förutom presentationen av deltagarna, tillhörande reflektionsfrågor och diskussionsunderlag, vilka är kopplade till läroplanerna för 7-9 och gymnasiet.

 • Nyhetskoden (2021)
  Mediehuset Fanzingo har under 2019, 2020 och 2021 analyserat 1700 nyhetsinslag från TV4, SVT och SR i syfte att ta reda på vad som får mest plats, och vad som osynliggörs i svensk riksmedia. Nu släpps stora delar av materialet i en ny rapport som heter "Nyhetskoden".

 • Unga och digitala plattformar (2018)
  En utredning om hur Stockholm Läns landsting kan arbeta för att främja arbetet med ”Digitala plattformar för barn och ungas kultur. (Pågående) Författare: Samuel Sjöblom

 • Barn och unga producerar (2016)
  En film och rapport från ett konstnärligt utvecklingsarbete på Stockholms konstnärliga högskola (StDH). Arbetet kretsade kring frågor om barns eget skapande i mediepedagogiska processer. https://www.uniartsplay.se/barn-och-unga-producerar Författare: Erika

 • Swedish study of gender equality in film (2016)
  Rapport av Ellen Tejle om jämställdhet i film utifrån kampanjen A-märkt. Rapporten togs fram via Women in Film and Television och presenterades på filmfestivalen i Cannes 2016.

 • Digitalisering, demokrati och delaktighet - En utblick mot den rörliga bildens framtid. (2015)
  På uppdrag av Film Stockholm skrev Fanzingo en rapport som analyserade trender och tendenser inom digitaliseringen och vilka effekter de kan få på kulturskapande, demokrati och delaktighet. Författare: Samuel Sjöblom

 • Engagemangsguider - en socioekologisk modell (2015)
  Rapport till kulturrådets arbete med Kreativa platser utifrån erfarenheterna i Fanzingoprojektet engagemangaguider. Författare: Luis Lineo och Samuel Sjöblom

 • Från Gärdet till Gräsrötterna (2011)
  På uppdrag från Stockholms Dramatiska högskola skrev Fanzingo en rapport som analyserar och kom med förslag på hur StDH kunde främja en större mångfald bland sökande och intagna elever. Författare: Samuel Sjöblom

 • Från krigare till barnmorska (2009)
  Anneline Sander och Thomas Jordan från Göteborgs Universitet, socialt entreprenörskap skrev under 2009 en fallstudie om Fanzingos arbete och strategier som sociala entreprenörer.

 • Radio i skolan (2009)
  Susanne Rosén från Stockholms Universitet skrev under 2009 en D-uppsats i specialpedagogik om Fanzingoprojektet "Radio i skolan" om hur radioproduktion kan användas som kompletterande verktyg för omotiverade elever i gymnasieskolan.

Zanyar Adami

Zanyar Adami

VD
zanyar@fanzingo.se