Rapport bekräftar ungas intresse för samhällsfrågor