Synliggörande av normer, intersektionalitet och representation