Flyktpodden – lärarhandledning

  • Flyktpoddens lärarhandledning - pdf
    Flyktpodden är ett värdefullt material för lärare med elever som har svårt att ta till sig traditionellt utbildningsmaterial som handlar om rasism, Förintelsen och andra folkmord. Trots anledningen till svårigheterna, som är olika utifrån elevernas erfarenheter, antisemitism, rasistiska tankar eller okunskap kan Flyktpodden öppna upp för samtal och reflektioner kring dessa viktiga ämnen.

Emma Lundenmark

Emma Lundenmark

Projektledare & Producent Scen Totalnormal, Flyktpodden
emma@fanzingo.se