MER SKÄRMTID LEDER TILL ÖKAD OHÄLSA OCH FÄRRE ABORTER