Mer skärmtid leder till ökad ohälsa och färre aborter