Willy Fermelin gör film om omklädningsrumslekar och maktstrukturer