VITA PERSONER FÅR 94% AV TALUTRYMMET 🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏻🤚🏾 De flesta mediehus säger att de vet att det är viktigt med representation, men implementeras den kunskapen i verkligheten? I riksnyheterna är det 30% politiker, 58% män och 94% vita personer som får komma till tals i intervjuer, reportage och utlåtanden. Detta speglar inte den svenska befolkningen som den faktiskt ser ut, vilket är ett demokratiproblem. VARFÖR SPELAR DET ROLL? -”If you can see it, you can be it” hänvisar forskningen till när det pratas om vikten av att se personer som en själv representerade. Om du aldrig blir representerad påverkar det synen på vad du har för möjligheter att göra i ditt liv. Representation gör skillnad, säger Ellen Tejle vd Fanzingo. Känner DU dig representerad i nyhetsmedia? #fanzingo #nyhetskoden @nyhetskoden ____ Siffrorna är baserade på Fanzingos pågående projekt Nyhetskoden, som samlar in och analyserar nyhetsinslag från Rapport, TV4-nyheterna, Ekot, Aftonbladet.se och DN.se. Rapporten från 2021 finns att läsa via länken i vår profil.