UNGA PERSONER UTGÖR BARA 4% AV ALLA SOM FÅR KOMMA TILL TALS I NYHETSMEDIA Mediehuset Fanzingo knäcker koden för vad som får bli nyheter i en ny unik granskning av riksmedia, Nyhetskoden 30% av befolkningen är under 25 år, men utgör bara 4% av alla som får komma till tals i intervjuer och reportage i svensk nyhetsmedia. Unga omnämns i 7% av nyheterna, antingen som grupp eller som individer, och då handlar 44% av de inslagen om någon typ av brott. Unga framställs alltså ofta som antingen brottsoffer eller förövare. Hela 64% av brottsnyheter involverande unga handlade om dödligt våld, jämfört med att 28% av alla brottsnyheter handlar om detta. Även vålds- och sexualbrott är vanligare bland brottsnyheter som handlar om unga. Kriminolog Jenny Forsman säger “Detta kan tolkas som en betydlig överrepresentation då ca 90% av det dödliga våld som rapporterades 2020 drabbade personer över 18 år.” Vad tror du detta gör med synen på unga? Mediehuset Fanzingo har under 2019, 2020 och 2021 analyserat nyhetsinslag från TV4, SVT och SR i syfte att ta reda på vad som får mest plats, och vad som osynliggörs i svensk riksmedia. Idag släpps rapporten Nyhetskoden. #fanzingo #nyhetskoden