Sagoprojektet är igång! Någonstans på en skola i Botkyrka skapas en berättelse om vänskap och hur viktigt det är att våga säga förlåt. #sagameddinipad #fanzingo #skapandeskola