Om unga ska vara motiverade till språkutveckling så krävs det att deras berättelser få ta plats även utanför klassrummet. Det var budskapet under Fanzingos programpunkt på Natur & Kulturs ”Läskonferensen 2022”. Vår mediepedagog Sara Wall tog med sig en panel av unga från Botkyrka som berättade om vilka behov som skolan behöver möta. I panelen satt våra unga skribenter Piero Renteria, Oluchi Anochiam och Nellie Kinell inför en publik av 200 lärare och skolbibliotekarier från hela Sverige. Tack till stiftelsen Natur & Kultur för ert stöd och möjligheten att medverka under konferensen! Foto: Kajsa Charlotta Studios @naturochkultur_skola @naturochkultur #läskonferensen2022