NY RAPPORT: SVERIGES PARTILEDARE BIDRAR TILL ÖKAD RASISM Det sker en normalisering av fördomar och rasism i och med de negativa begrepp och ordval som används av våra partiledare när de i Almedalstal och offentliga debatter pratar om migration, integration och invandring. Det visar en ny rapport som släpptes nyligen där 70st partiledartal, debatter och intervjuer loggats mellan 2019 och 2022. I materialet från 2019 hade partiledarna 60,6% negativa beskrivningar om migration och integration, vilket i år har ökat till hela 73,5%. Enligt Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet påverkar politikernas samtal medborgarnas uppfattningar. En hårdare ton om invandring, riskerar därför att leda till mer negativa attityder mot invandring och personer som kodas som invandrare menar han. – Att ständigt höra att gruppen man tillhör är ett problem och känna sig utesluten påverkar i sin tur människors drivkrafter att försöka komma in i det nya samhället. Det är en viktig aspekt av hur den politiska debatten kan splittra samhället, berättar Jesper Strömbäck till tidningen Syre i en intervju om rapporten Mellan raderna. Rapporten har gjorts av Open Act och finns att ta del av i sin helhet på deras hemsida. Några sammanfattande punkter från analyserna: 2021 och 2022 börjar migration och integration i allt större utsträckning kopplas ihop med kriminalitet och brottslighet. Dessa teman är nästan helt frånvarande under samtalet som analyseras mellan 2019 och 2020. Skifte i mest förekommande ord: Familjeåterförening, barn och asyl rättigheter får större utrymme när partiledare pratar om migration och integration mellan 2019 och 2020, jämfört med efterföljande år. 2021 noteras en viktig förändring när kriminalitet benämns i 13,2% av uttalandena. Denna förändring förstärks ytterligare 2022 när polisen omnämns som det tredje mest frekventa begreppet och ”området” blir också ett av de mest återkommande begrepp. #mellanraderna #fanzingo #partiledare #invandring #almedalen