Läs om fanzingos tankar på@svt EDIT http://www.etc.se/debatt/snava-perspektiv-i-debatten-om-svts-nya-satsning