LÄRARE SE HIT: Nu är det hög tid att söka Skapande skola inför läsåret 2023/24 och vi vill passa på att tipsa om Fanzingos nya pedagogiska koncept ”Visual Poem” I den här workshopen lär sig eleverna filmskapande och filmberättandes grunder, bildsymbolik och gestaltning. Vi analyserar även 5 dikter ihop. Teamen kommer få skapa korta filmer och gestalta en känd dikt med rörliga bilder. Dikten spelas in som en voice over, med hjälp av mikrofoner. Passar utmärkt att kombinera detta koncept som en del av ämnena bild och svenska. Ansökan om Skapande Skola-bidrag för läsåret 23/24 söks under januari 2023. Du hittar mer information på Kulturrådets hemsida. Vill din klass boka Fanzingo genom Skapande Skola? Läs mer om våra koncept på vår hemsida eller hör av dig till pedagogik@fanzingo.se #skapandeskola #svenskskola #grundskolan #fanzingo #poesi #visualpoem