KREATIV SEXUALUNDERVISNING FÖR MELLANSTADIET! ”Skapa-Bra-Känsla” är ett samarbetsprojekt mellan RFSU Stockholm och Fanzingo där sexualundervisning möter filmskapande- i en kunskapande animationsworkshop! Elever får lära sig om kroppen, sex, relationer och normer, och sedan lära ut till andra genom att skapa film om det de tycker är viktigt att berätta. Projektet håller just nu på att utvecklas för även mellanstadiet med fokus på ”pubertet-vad händer i kroppen?” och ”ömsesidighet”. I februari fick en åk 6 i Stockholm prova på workshopen, en av filmerna som producerades var ”Teo får en Deo”. Vill din klass också boka workshopen? Går nu att boka för både mellan och högstadiet! Läs mer om konceptet på vår hemsida (länk finns i vår bio!) eller hör av dig till pedagogik@fanzingo.se