Idag släpps ett nytt avsnitt av Flyktpodden! Vi möter Berolin Deniz, vars släktingar drabbades av folkmordet på armenier och assyrier/syrianer (Seyfo) 1915-1917, och Eduardo Flores Gonzales från Lima Peru, vars äldre släktingar levde i en diktatur fram till 80-talet. Samtalet berör likheter mellan deras upplevelser av att vara efterlevande i en familj som drabbats av oerhört starka händelser i en tidigare generation, ur både ett politiskt och socialt perspektiv. Folkmord och diktaturer skapar ett kollektivt trauma, vars känslor och konflikter ofta går i arv. Att inte få upprättelse eller bekräftelse på vad som har hänt kan påverka överlevande och efterlevande släktingar i generationer framåt. Berolin Deniz, vars far- och morföräldrar drabbades hårt, menar att hon upplever ett stort ansvar och behov att sprida kunskap om denna historia till nya generationer för att undvika att historien upprepar sig. Avsnittet adresserar kausalitet och hur minnen/trauman kan förstås som en del av individens identitet. Du lyssnar där poddar finns, länk till Soundcloud i vår profil! Mer info: I Flyktpoddens nio avsnitt möts en överlevande från Förintelsen eller annat folkmord och en ung person med erfarenhet av migration, i ett samtal om flykt, förföljelse och utanförskap. Samtalet hjälper oss att förstå och dra paralleller till det som hände och den utveckling som vi ser runt om i världen idag. Vi tror att personliga berättelser kan göra skillnad och hjälper oss att se hur historia och nutid hänger ihop. Projektet stöds av MUCF @ungciv #flyktpodden #fanzingo #sverige #stockholm #flyktpodden #poddtips #podtips #podcast #folkmord #korruption #historia #mucf