”Hur är det att vara ung kille och man i Alby?” Fanzingo arrangerade Albykonferensen 2021 med temat ovan som blev ett värdefullt och gripande möte mellan unga män i Botkyrka och polis, rektorer, politiker & föräldrar. De unga är experterna som vi alla behöver lyssna och lära av. ”Unga sitter på erfarenheter och kunskaper som samhället måste ta tillvara på bättre” säger Luis Lineo från Fanzingo som höll i konferensen. Albykonferensen arrangerades av Alby Nätverksgrupp med stöd av Botkyrka Kommun @botkyrkakommun