Flyktpoddens skolturné lyfter frågor om rasism och främlingsfientlighet i klassrummen. Idag, den 9:e november, är det 83 år sedan Kristallnatten ägde rum. Det är viktigare än någonsin att minnas och samtala om rasismens och nationalismens fruktansvärda konsekvenser. I Fanzingos podd ”Flyktpodden” möter unga, som själva blivit utsatta för rasism, flytt sitt hemland eller förlorat anhöriga i krig, en äldre person som också flytt till Sverige.   Under hösten har Flyktpodden varit på en skolturné med handledaren Maria Björsell och under våren fortsätter den runtom i Sverige. Till Flyktpodden finns även en lärarhandledning som fördjupar samtalet i klassrummen och möjliggör för att fler ungdomar får ta del av dessa viktiga frågeställningar. Lärarhandledningen kan användas i sin helhet eller i delar utifrån de avsnitt som passar elevgruppen eller situationen, och är kostnadsfri. Projektet riktar sig främst till unga från högstadiet och uppåt. Läs mer om hur du bokar in en workshop med handledare till din klass under våren eller hur man tar del av Flyktpoddens kostnadsfria lärarhandledning. Länk finns i vår profil! Mer info: I Flyktpoddens åtta avsnitt möts en överlevande från Förintelsen eller annat folkmord och en ung person med erfarenhet av migration, i ett samtal om flykt, förföljelse och utanförskap. Samtalet hjälper oss att förstå och dra paralleller till det som hände och den utveckling som vi ser runt om i världen idag. Vi tror att personliga berättelser kan göra skillnad och hjälper oss att se hur historia och nutid hänger ihop. Syftet med podden är att skapa samtal som kan hjälpa unga att dels relatera till och få nya ingångar i berättelsen om Förintelsen, dels skapa förståelse och kunskap om aktuella berättelser om flykt. Målet är att öka förståelsen för olika människors livsöden och minska ensidiga fördomar mot en viss grupp. Projektet stöds av MUCF @ungciv #flyktpodden #flyktpoddenlärarhandledning #skola #fanzingo #sverige #stockholm #botkyrka #alby