Filmsommarjobbet är igång! Här testas tekniken inför kommande inspelningsdagar #fanzingo