FANZINGO ARRANGERAR MÖTE MELLAN UNGA OCH POLITIKER På det sista av tre rådslag möttes unga botkyrkabor och politiker i ett samtal med temat “Ett Hållbart Botkyrka -ur ett ungt perspektiv.” Under kvällen diskuterades tankar, perspektiv och förslag på hur man kan göra livet bättre för alla invånare i Botkyrka. För att kunna arbeta just långsiktigt och hållbart är det extra viktigt att lyssna till ungas förslag och tankar kring framtiden. Under kvällen visades produktioner gjorda av unga kopplade till temat. Bland annat spelades Avend Hiroris radioteater “Bristande Regn” upp som berörde många i rummet. -Jag försökte tänka på ett ämne som påverkar alla i Botkyrka. Jag försökte få in alla känslor och tankar i en produktion, sa Avend Hirori om sin radioteater “Bristande regn” ”Jag blev så berörd så jag måste hämta mig lite. Det ska inte krävas ännu ett offer för att det ska hända någonting. Du satte fingret på något väldigt viktigt. Du pratade om individualismen. Vi måste göra saker tillsammans, för det är då vi kan åstadkomma förändring” Yrsa Rasmussen (V) ”Jag som bor i Tumba, jag har inte samma erfarenhet som ni har. Att få höra det här från er som bor här, det berör väldigt mycket. MINST alla politiker i fullmäktige borde få höra det” ”Vuxen deltagare” ”Allt som har kommit upp här ikväll är så viktigt, och man måste titta på det och driva sådana frågor. Vi ska presentera svar på det inför valet. Hur ska vi få till Botkyrka som en blomma? Vi måste vattna blomman, precis som (Avend) sa i radioteatern.” Stefan Dayne (Kd) Rådslagen arrangerades av Fanzingo på uppdrag av @botkyrkakommun . De tre rådslagen utgår alla från dokumentet “Ett hållbart Botkyrka” som kommunfullmäktige klubbade igenom för drygt ett år sedan. Länk till Avends radioteater finns i vår profil.