Emerich Roth, en av Sveriges sista överlevande från förintelsen, har lämnat jordelivet, 97 år gammal. Det går inte att överskatta den mycket betydelsefulla insats Emerich Roth har åstadkommit genom att ha hjälpt tusentals skolelever och vuxna att förstå vad förintelsen innebar, att påminna oss om hur viktigt det är att inte glömma då historien har en tendens att upprepa sig – men också om hur rasism och hat kan motverkas. Antisemitismen ökar i Sverige och Emerich Roth har varit en värdefull och trovärdig motvikt till de lögner som sprids. Fanzingo är oerhört tacksam över vårt fina samarbete med Emerich Roth genom projektet Flytpoddden. Bilden fångar ett möte mellan Emerich Roth (då 94 år) och Roberta Dinsi Kobi, (då 14 år) född i Ghana och kom till Sverige som 12-åring- på mediehuset Fanzingo i ett gripande samtal om flykt inför en publik. Därför är det av extra vikt att ha kvar dokumenterade samtal som Flyktpodden. Lyssna på Emerich & Robertas fina samtal på Soundcloud, länk i vår profil! Syftet med podden är att skapa samtal som kan hjälpa unga att dels relatera till och få nya ingångar i berättelsen om Förintelsen, dels skapa förståelse och kunskap om aktuella berättelser om flykt. #flyktpodden #förintelsen #podd #flykt #emerichroth #förintelsensminnesdag