DÖDLIGT VÅLD FÅR MEST UTRYMME I NYHETER Sneak peek av Fanzingos unika granskning av nyhetsmedia. Mediehuset Fanzingo knäcker koden för vad som får bli nyheter och släpper på måndag en ny unik granskning av riksmedia, Nyhetskoden. BILDEN AV BROTTSLIGHET Nyheter om brott utgör i genomsnitt 25% av alla nyheter. Innan pandemin var dock siffran dock ännu högre – uppemot 40% under 2019! De vanligaste brottsnyheterna handlar om dödligt våld (28%), våld (18%) och terrorbrott (17%), tätt följt av organiserad brottslighet (14%) och sexualbrott (10%). Om man ska jämföra med hur det ser ut i verkligheten var det knappt 1% av alla brott som rapporterades till polisen 2020 som involverade dödligt våld. – Det finns ett överdrivet fokus på vissa brottskategorier i nyhetsmedia, och en ökad rapportering av exempelvis dödligt våld kan ge sken av att det sker i mycket större utsträckning än vad som faktiskt är fallet, säger Jenny Forsman Lindeborg, kriminolog som medverkat med analys i Nyhetskoden. Hur påverkar det vår syn på vad kriminalitet är, om det som får mest uppmärksamhet är knappt 1% av de brott som sker i Sverige? Mediehuset Fanzingo har under 2019, 2020 och 2021 analyserat nyhetsinslag från TV4, SVT och SR i syfte att ta reda på vad som får mest plats, och vad som osynliggörs i svensk riksmedia. På måndag den 13e dec släpps rapporten Nyhetskoden. #fanzingo #nyhetskoden