DET FINNS ETT ÖVERDRIVET FOKUS PÅ DÖDLIGT VÅLD De vanligaste brottsnyheterna handlar om dödligt våld (28%), våld (18%) och terrorbrott (17%), tätt följt av organiserad brottslighet (14%) och sexualbrott (10%). Om man ska jämföra med hur det ser ut i verkligheten var det knappt 1% av alla brott som rapporterades till polisen 2020 som involverade dödligt våld. Hur påverkar det vår syn på vad kriminalitet är, om det som får mest uppmärksamhet är knappt 1% av de brott som sker i Sverige? Mediehuset Fanzingo har under 2019, 2020 och 2021 analyserat nyhetsinslag från TV4, SVT och SR i syfte att ta reda på vad som får mest plats, och vad som osynliggörs i svensk riksmedia. På måndag den 13e dec släpps rapporten Nyhetskoden. #fanzingo #nyhetskoden