BILDEN AV ETT SAMHÄLLE I KRIS Idag, den 12:e januari 2022, införs skärpta restriktioner och återigen får pandemin ett stort mediautrymme. Hur har rapporteringen sett ut tidigare? Under april 2020 var så mycket som 84% av alla nyheter relaterade till covid-19. Det innebär att det bara var 1-2 inslag varje sändning som handlade om något annat. Brottsrapporteringen gick under denna period ner till 10%, efter att ha legat runt 30% någon månad tidigare. Inte för att brotten minskade i den utsträckningen, utan för att man valde att istället rapportera om covid. Även nyheter om klimat, kultur och sport minskade medan forskning och ekonomi tog desto större plats i form av smittkurvor och stödpaket. Ett år senare, i april 2021, hade covidrapporteringen sjunkit till 28%. Det är en stor minskning men ofta handlade de inledande inslagen fortfarande om pandemin, t.ex. om dödstal, vaccin eller inreseförbud. Det är såklart inte konstigt att en pandemi får stort mediautrymme, men det visar också hur anpassningsbara nyheterna egentligen är – man måste exempelvis inte ha en tredjedel brottsnyheter varje program. Man kan också undra vilka händelser som det på grund av detta fokus inte rapporterades om. Vad tror du fick stå tillbaka för att ge plats åt covid-19? Mediehuset Fanzingo har under 2019, 2020 och 2021 analyserat nyhetsinslag från TV4, SVT och SR i syfte att ta reda på vad som får mest plats, och vad som osynliggörs i svensk riksmedia. Stora delar av materialet presenteras i rapporten Nyhetskoden. #fanzingo #nyhetskoden.