BARA 8% RIKSNYHETERNA ÄR POSITIVA Sneak peek av Fanzingos unika granskning av nyhetsmedia. Mediehuset Fanzingo knäcker koden för vad som får bli nyheter och släpper på måndag en ny unik granskning av riksmedia, Nyhetskoden. BILDEN AV EN DYSTER VÄRLD Nyheter där fokus ligger på en negativ händelse eller företeelse utgör majoriteten av nyhetsinslagen – 56%. Negativa nyheter kan handla om brott, död och klimatkrisen, såväl som stor arbetslöshet och ökade väntetider i vården. Som kontrast till detta är det bara 8% av alla nyheter som är objektivt positiva för mänskligheten, världen eller Sverige. Neutrala nyheter utgör 36% och avser nyheter som man kan ha olika åsikter om eller att det inte finns någon värdering att göra. Förutom att negativa nyheter dominerar ser vi också att nyheter som har uttalad eller underliggande känsla av oro och rädsla utgör ungefär hälften av alla nyheter. Vad tror du att detta gör med vårt mående och synen på omvärlden? Mediehuset Fanzingo har under 2019, 2020 och 2021 analyserat nyhetsinslag från TV4, SVT och SR i syfte att ta reda på vad som får mest plats, och vad som osynliggörs i svensk riksmedia. På måndag den 13e dec släpps rapporten Nyhetskoden. #fanzingo #nyhetskoden