5 KRAV PÅ FÖRÄNDRING Fanzingos rapport Nyhetskoden belyser problematiska mönster med hur svensk nyhetsmedia idag verkar. I rapporten följer också 5 krav på förändring som nyhetsredaktionerna ska kunna använda som verktyg för att bättre spegla verkligheten 1️⃣ Öka medvetenheten – räkna själva och mät innehållet, få kunskap om hur media bidrar till diskriminering i samhället. 2️⃣ Förnya vad som är nyheter – bryt mönster och leta efter andra berättelser än de som följer den vanliga dramaturgin. 3️⃣ Bredda vem som får tala – tala med personer som berörs, inte bara politiker eller experter. Tala med istället för om! 4️⃣ Arbeta med konstruktivitet – ge lösningar på problem, sätt statistik i ett sammanhang över tid, jobba med nyfikenhet och nyans istället för alarmism. 5️⃣ Ha fler perspektiv i journalistkåren – anställ personer med olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser för att få andra perspektiv och infallsvinklar. #fanzingo #nyhetskoden