🏳️‍🏳️‍⚧️”Det är en vecka per år som jag känner mig accepterad och sen resten av veckorna är det bara som vanligt.” Förra veckan var det Pridevecka i Stockholm, som främst har präglats av firande, men det är också en påminnelse om allt svårt som HBTQ+- personer har gått igenom. I den poetiska filmen ”Kontrast” får vi, genom intervjuer och en dikt, ta del av vad Prideveckan betyder för många, men också vad den faktiskt står i kontrast till. Filmen är gjord av unga filmskapare genom Fanzingos feriepraktik 2020 i samarbete med Botkyrka kommun och projektet Media Activism med stöd av Eu-programmet Erasmus+ Dikt: Jon Ely @suedi_alien En film av: Terese Ackerberg Dante Heinonen Pinto Mathilda Nilsson Sam Vågstrand Musik: Dante Heinonen Pinto #pride #pridestockholm