”Det är en väldigt homogen grupp just nu som syns i TV, film, media, och som berättar om nyheter”