Metod & målgrupper

Exempel på våra målgrupper

Unga i miljonprogrammen och på landsbygden

Unga i miljonprogrammen och på landsbygden


Fanzingo skapar möjligheter för unga att skildra sig själva och sin omvärld utifrån sina egna perspektiv genom mediepedagogisk verksamhet. Vi driver workshops och medialabb för unga som ger våra deltagare
Läs nyhet
Personer med erfarenhet av kriminalitet och inlåsning

Personer med erfarenhet av kriminalitet och inlåsning


Fanzingo har under många år arbetat med personer med erfarenhet av kriminalitet, missbruk och inlåsning. I Sveriges sitter idag tusental människor på låsta institutioner till följd av kriminalitet eller missbruk.
Läs nyhet
Personer med psykisk ohälsa

Personer med psykisk ohälsa


Sedan 2008 arbetar Fanzingo med personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och utanförskap. Vi utvecklar metoder för att ge våra deltagare en möjlighet att berätta sin historia utifrån sina förutsättningar
Läs nyhet
Nyanlända

Nyanlända


Fanzingo har erfarenhet av att producera media tillsammans med nyanlända och bedriva mediepedagogisk verksamhet för målgruppen sedan vi startade upp i Alby, Botkyrka år 2006. Att lyfta nyanländas berättelser och
Läs nyhet

Fanzingos rapporter & utredningar

Fanzingo har genom åren skrivit olika rapporter och deltagit i forskning och studiesammanhang. Här kan du ladda ner och läsa dem.

 • Unga och digitala plattformar (2018)
  En utredning om hur Stockholm Läns landsting kan arbeta för att främja arbetet med ”Digitala plattformar för barn och ungas kultur. (Pågående) Författare: Samuel Sjöblom

 • Barn och unga producerar (2016)
  En film och rapport från ett konstnärligt utvecklingsarbete på Stockholms konstnärliga högskola (StDH). Arbetet kretsade kring frågor om barns eget skapande i mediepedagogiska processer. https://www.uniartsplay.se/barn-och-unga-producerar Författare: Erika

 • Digitalisering, demokrati och delaktighet - En utblick mot den rörliga bildens framtid. (2015)
  På uppdrag av Film Stockholm skrev Fanzingo en rapport som analyserade trender och tendenser inom digitaliseringen och vilka effekter de kan få på kulturskapande, demokrati och delaktighet. Författare: Samuel Sjöblom

 • Engagemangsguider - en socioekologisk modell (2015)
  Rapport till kulturrådets arbete med Kreativa platser utifrån erfarenheterna i Fanzingoprojektet engagemangaguider. Författare: Luis Lineo och Samuel Sjöblom

 • Från Gärdet till Gräsrötterna (2011)
  På uppdrag från Stockholms Dramatiska högskola skrev Fanzingo en rapport som analyserar och kom med förslag på hur StDH kunde främja en större mångfald bland sökande och intagna elever. Författare: Samuel Sjöblom

 • Från krigare till barnmorska (2009)
  Anneline Sander och Thomas Jordan från Göteborgs Universitet, socialt entreprenörskap skrev under 2009 en fallstudie om Fanzingos arbete och strategier som sociala entreprenörer.

 • Radio i skolan (2009)
  Susanne Rosén från Stockholms Universitet skrev under 2009 en D-uppsats i specialpedagogik om Fanzingoprojektet "Radio i skolan" om hur radioproduktion kan användas som kompletterande verktyg för omotiverade elever i gymnasieskolan.

 • Swedish study of gender equality in film
  Rapport av Ellen Tejle om jämställdhet i film utifrån kampanjen A-märkt. Rapporten togs fram via Women in Film and Television och presenterades på filmfestivalen i Cannes 2016.