Månadsmöte på #fanzingo. Nya medarbetare, ny energi! Wiiuuu!