Nyanlända

Exempel på filmer skapade av nyanlända unga producenter

Flykten valde oss

Flykten valde oss

"Mitt liv med Cricket!"

Reta inte mitt uttal

Reta inte mitt uttal

Micael Henriquez

Micael Henriquez

Projektledare & teknikansvarig Botkyrkas medieverkstad
micael@fanzingo.se
Ellen Tejle

Ellen Tejle

Verksamhetschef
ellen@fanzingo.se